Huisregels

Huisregels Tandzorg Twello

Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld. We willen met deze huisregels zorgen dat de werkwijze en werkzaamheden binnen onze praktijk optimaal verlopen. We verzoeken u daarom de onderstaande tekst goed door te lezen.

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Wij werken niet met een inloopspreekuur. Het heeft dus geen zin om langs te komen met de bedoeling meteen geholpen te worden.

Ons telefoonnummer is 0571-280244. Wij adviseren u de afspraak direct te maken na uw controle of behandeling, aangezien er sprake kan zijn van een (korte) wachttijd voor uw (controle)afspraak. Wij doen onze uiterste best om wachttijden te beperken.

Bij breuk van gebitsprothesen e.d. kunnen wij meestal voor reparatie zorgen die dezelfde dag klaar is, mits u de prothese voor 09:15 bij ons langs brengt. Wij adviseren wel om bijvoorbeeld een dag van tevoren te bellen.

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.

Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen? Dan dient u dit minimaal 48 uur van tevoren door te geven bij de balie, telefonisch of per email.

We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt zodat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, brengen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening.

Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen, en dus nadelig voor uw gebit kan zijn.

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. De patiënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen. Wij verzoeken u daarom wijzigingen van gezondheid, medicijnen, adres of verzekering zo spoedig mogelijk door te geven aan de tandarts, mondhygiëniste of (balie)assistente. Dit is van groot belang voor uw behandeling.

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moet wachten tot u aan de beurt bent. Indien sprake is van uitloop wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld.
De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts/ mondhygiëniste te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en zich even te melden bij de balie. Tevens verzoeken wij u om met eventuele uitloop rekening te houden in uw eigen agenda.

Als zich een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingsuren van onze praktijk voordoet dan kunnen wij u in meeste gevallen dezelfde dag helpen.

Wij verzoeken u in dit geval dringend om ‘s ochtends direct om 09:00 uur te bellen. Indien u later op de dag belt is de gewenste zorg op dezelfde dag steeds minder goed te realiseren. Bij behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Indien onze praktijk niet geopend is, kunt u UITSLUITEND voor dringende en spoedeisende hulp terecht bij de spoeddienst.
De avonddienst gaat in om 17:00 uur en eindigt de volgende ochtend om 08:00 uur.

De weekenddienst gaat in op vrijdag 08:00 uur en eindigt op maandag 08:00 uur.

Tijdens de avond- weekenddienst, vakanties en/of feestdagen wordt waargenomen door een van de tandartsen in de regio. Het telefoonnummer van de weekenddienst vindt u op het antwoordapparaat van onze praktijk: 0571-280244.

Graag verzoeken wij u de gehele tekst van het antwoordapparaat af te luisteren!

Betalingen tijdens de spoeddienst / waarneming geschieden uitsluitend contant. De niet direct afgerekende nota’s worden voor onze praktijk afgehandeld door Infomedics.

Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft waar Infomedics een contract mee heeft, stuurt Infomedics de nota’s direct door naar uw zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u via Infomedics alleen een rekening van het bedrag dat u zelf moet bijdragen. Tevens is het bij Infomedics mogelijk om uw nota’s in termijnen te voldoen. U dient hiervoor contact op te nemen met Infomedics: 036-203 19 00 (ma-vr 09:00-17:00 uur € 0,35 per gesprek).

Vanzelfsprekend hopen wij dat het niet nodig is, maar toch blijkt het nodig om afspraken te maken over het niet nakomen van afspraken. De tandarts reserveert tijd om u te helpen, als u uw afspraak niet kunt nakomen dient u dit tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) door te geven. De tandarts kan in deze gereserveerde tijd dan andere patiënten helpen. De tandarts/ mondhygiëniste beslist uiteindelijk welke stappen ondernomen zullen worden. Indien u een eerste keer uw afspraak niet nakomt, uw afspraak te laat af belt of te laat verschijnt, krijgt u van ons een waarschuwing. Als het een controle betreft krijgt u de eerste keer geen rekening. Als het een behandeling betreft krijgt u een factuur van €1,00 per minuut dat de afspraak zou duren, met een minimum van €15,00.

Bij een tweede en daarop volgende keer krijgt u bij een controle wel een factuur (€15,00) en bij behandelingen €2,00 per minuut dat de afspraak zou duren.

Let op: het is nu niet meer mogelijk een nieuwe afspraak te maken alvorens de rekeningen van de niet nagekomen afspraken voldaan zijn, tenzij het om spoedeisende hulp gaat.

Na de tweede keer behouden wij ons het recht voor om u als patiënt uit te schrijven en u zult dan een nieuwe tandarts moeten zoeken. In veel gevallen (bij goede redenen) zal dit echter nog niet meteen nodig zijn.

Let op: In dit geval kunt u dus geen afspraken meer maken, tenzij het om spoedeisende hulp gaat. U zult op zoek moeten naar een nieuwe tandarts. De verplichting om uw openstaande rekening te betalen blijft echter wel bestaan!

De tandarts zal, in samenspraak met u een zo optimaal mogelijk behandelplan opstellen. U ontvangt desgewenst voor behandelingen boven € 150 euro een schriftelijke begroting. Indien u de kosten van de behandeling wilt weten, verzoeken wij u dit voor de behandeling aan ons kenbaar te maken. Na de behandeling kan niet meer over de declaratie worden gediscussieerd, tenzij deze meer dan 10% afwijkt van de begroting. Indien u zich laat behandelen door ons, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de behandeling die dan plaatsvindt.

Wij kunnen met ZorgSom bekijken wat u vergoedt krijgt door uw zorgverzekeraar, echter om het zeker te weten, adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en hen het behandelplan met de bijbehorende codes voor te leggen.

Tandzorg Twello is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen en wilt u uw sigaret niet op de grond uitmaken? Het is prettig als u na het roken even uw tanden poetst wanneer u een afspraak heeft.

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen? U kunt uw tanden dan nog even poetsen in de poetshoek. Een borstel en tandpasta kunt u gratis krijgen bij ons aan de receptie-balie.

Het is in onze wachtruimte en de behandelkamers niet toegestaan om eten te nuttigen.

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ of uit te zetten tijdens uw afspraak.

Huisdieren zijn niet welkom in onze praktijk, hulphonden zijn daarvan uitgezonderd.

Intimiderend of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien sprake is van dergelijk gedrag behouden wij het recht de behandeling op te schorten of te annuleren, en u als patiënt uit te schrijven.

Wij streven naar goed contact en openheid met onze patiënten. Wanneer u ontevreden bent over een behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. We trachten hier dan binnen 3 weken op te reageren. Voor telefonisch advies kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatie Punt (0900-2025012 € 0,15 per min.). Indien dit niet voor een oplossing zorgt kunt u zich richten tot de klachtencommissie van beroepsvereniging KNMT (Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein)bij tandartsen Sondeijker en Dijkman, of ANT (ant-tandartsen.nl) bij tandarts Nieuwland.